Dataskyddsbeskrivning 25.05.2018 


Registeransvarig och kontaktuppgifter

Marks & Iris AB

FO-nummer: 3354924-3

Storgatan 16 

68600 Jakobstad

office@frokenrosengren.com


Vilken information samlas in om mig?

I kundregistret sparas kundens förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort, land, e-postadress, telefonnummer, kommunikationsspråk och valuta. När det gäller företagskunder sparas dessutom företagets namn, fo-nummer och momsnummer.  

Dessutom sparas den information som kunden gett i samband med beställning, såsom beställningens produktinnehåll, betalningssätt och leveranssätt i webbutikens beställningsdatabas.


Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifterna används

  • till att sköta kundförhållandet
  • till att leverera och behandla samt arkivera beställningar
  • för statistiska ändamål
  • för marknadsföringsändamål.

Den rättsliga grunden för att få behandla personuppgifter utgörs av avtal, medgivande och legitimt intresse.

I behandlingen av personuppgifterna har vi beaktat villkoren i EU:s personuppgiftsförordning från och med 25.5.2018.


Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna förverkliga registrets syfte.

Dessutom kan vissa uppgifter sparas längre till de delar som det behövs för att sköta skyldigheter som regleras i lag, t.ex. när det gäller bokföring och ansvar kring konsumenthandel.


Överlåtelse av informationen till en tredje part

Vi överlåter personuppgifter till våra samarbetspartners inom logistik och betalningstjänster för att möjliggöra vår verksamhet.


Kundens rättigheter

Som kund har du följande rättigheter:

  • Rätt att granska din information
  • Rätt att korrigera din information
  • Rätt att annullera ditt medgivande
  • Rätt att kräva borttagning av information